SIAF Italia   www.siafitalia.it
AIM   www.massoterapisti.org
Fosmec   www.fosmec.com
Craniosacrale Integrale www.craniosacraleintegrale.it
Anma Istituto di Shiatsu www.anmashiatsu.it
Behrang International Yoga School www.behrangyoga.com
Biosintesi Craniosacrale www.biosintesi.com
Centro Studi Discipline del Benessere www.keizen.it
ZERO Cicatrici – www.zerocicatrici.it
Movimento Arcaico – Massimo Mondini www.movimentoarcaico.it
ZERO Pain – www.zeropain101.com
ZERO Training – www.zerotraining.it